Провідна фармацевтична компанія співпрацює з IAVI для с...

 • Нові технології терапії

У прагненні розробити вакцину проти COVID-19 або інакше — нового коронавіру...

Мерімеподіб випробовуватимуть для пероральної терапії C...

 • Нові технології терапії

Після реєстрації Управлінням з контролю якості харчових продуктів та лікарс...

Важливе про нову коронавірусну інфекцію COVID-2019 для...

 • Новини медицини

У грудні 2019 року в м. Ухань, провінція Хубей, Китай, було зареєстровано а...

Вакцина проти COVID-19 компанії «Модерна» показала поте...

 • Новини медицини

15 листопада 2020 були опубліковані незалежні дані, та Наглядова рада з бе...

Дослідження несприятливих клінічних наслідків у пацієнт...

 • Новини медицини

Ретроспективне когортне дослідження було проведене в Нью-Йорку (США) для...

Інгібітор тканинного фактору отримав від FDA направленн...

 • Нові технології терапії

23 листопада 2020 року FDA відкрила дорогу для прискореної реєстрації преп...

Застосування німесуліду в якості препарату ад'ювантної...

 • Новини медицини

Автори публікації в SLAS Discovery запропонували включити німесулід в спис...

Мікробіота кишечника впливає на тяжкість перебігу COVID...

 • Новини медицини

Дослідники встановили зв'язок між рівнями запальних цитокінів і маркерів,...

Застосування кортикостероїдів пацієнтам з хронічним зап...

 • Новини медицини

Згідно результатам дослідження, що нещодавно були опубліковані в журналі «B...

Дослідження комбінованої терапії моноклональними антиті...

 • Новини медицини

Клінічне дослідження II / III фази (Прискорення розробки методів лікування...

Оновлення рекомендацій з молекулярної діагностики COVID...

 • Нові технології терапії

Згідно з оновленими рекомендаціями IDSA з молекулярної діагностики COV...

FDA надало брілацідіну статус прискореного розгляду для...

 • Нові технології терапії

Згідно з повідомленням від 14 січня 2021 року FDA надало брілацідіну статус...

Дослідження стану здоров’я після одужання від COVID-19

 • Реферати

Проведено проспективне обсерваційне дослідження для всебічного вивчення обл...

  Ключевые выводы

Поглиблене обстеження виявило, що значна частка пацієнтів, які перенесли інфекцію COVID-19, має тяжкі порушення в різних доменах стану здоров’я через 3 місяці після одужання. Тому ці пацієнти все ще...

Плазма крові пацієнтів, які одужали після COVID-19, зме...

 • Реферати

Було проведено дослідження з метою вивчення ефекту реконвалесцентної плазми...

  Ключевые выводы

Плазма крові пацієнтів, які одужали після COVID-19, скорочувала госпіталізацію та потребу в кисні у 16 критично хворих на коронавірусну інфекцію, зокрема і тих, які мали гематологічні злоякісні за...

Реконвалесцентна плазма з високим титром антитіл стриму...

 • Реферати

Було проведено подвійне сліпе рандомізоване плацебо-контрольоване досліджен...

  Ключевые выводы

Було встановлено, що раннє введення реконвалесцентної плазми з підвищеним титром антитіл проти коронавіруса важкого гострого респіраторного синдрому-2 (SARS-CoV-2) мінімізує ризик прогресування до...

У дослідженні оцінили зв'язок між факторами ризику розв...

 • Реферати

З метою вивчення взаємозв'язку між факторами ризику розвитку серцево-судинн...

  Ключевые выводы

При наявності коронавірусної інфекції 2019 (COVID-19) цукровий діабет і літній вік пов'язані з підвищеним ризиком смертельного випадку під час госпіталізації. При цьому не відзначалося незалежного...

Застосування інгібіторів янус-кінази і інтерферонів I т...

 • Реферати

Метою проведеного метааналізу і систематичного огляду була оцінка ефективно...

  Ключевые выводы

Згідно з результатами дослідження, встановлений статистично значущий взаємозв'язок між терапією інгібіторами янус-кінази (JAK) і позитивними клінічними результатами з точки зору показників смертност...

Дослідження безпеки, переносимості та імуногенності вак...

 • Клінічні Дослідження

Згідно з даними інформаційного центру Всесвітньої організації охорони здоро...

  Ключевые выводы

BBIBP-CorV - інактивована кандидатна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції (виробляється на основі цільних віріонів, які були виділені з мазків, взятих зі слизової оболонки ротоглотки люд...

Дослідження з оцінки ефективності та безпеки застосуван...

 • Реферати

Метою систематичного огляду і метааналізу була оцінка ефективності та безпе...

  Ключевые выводы

Профілактичне застосування гідроксихлорохіну у пацієнтів з коронавірусною інфекцією (COVID-19) не має клінічної користі і підвищує ризик розвитку небажаних явищ в порівнянні з плацебо або відсутніс...

Поширеність порушень нюху і смакового сприйняття у паці...

 • Реферати

Метою перехресного дослідження було вивчення частоти розвитку, а також епід...

  Ключевые выводы

В ході масштабного опитування пацієнтів було встановлено зв'язок між отоларингологічними симптомами і легким перебігом COVID-19. Було виявлено, що розвиток порушень нюху і смаку може розглядатися я...

Дослідження ефективності назального спрею з флутиказоно...

 • Реферати

Було проведено проспективне інтервенційне дослідження для вивчення ефективн...

  Ключевые выводы

Застосування назального спрею з флутиказоном і пасти з тріамцинолоном сприяло клінічно значущому поліпшенню ольфакторних і смакових відчуттів у пацієнтів з коронавірусною інфекцією. У всіх випадках...

Оцінка діагностичної ефективності КТ грудної клітки для...

 • Клінічні Дослідження

Комп'ютерна томографія грудної клітки (КТ) може бути корисна при визначенні...

  Ключевые выводы

Комп'ютерна томографія грудної клітки з використанням Класифікаційної системи збору, обробки та обліку даних про COVID-19 (CO-RADS) продемонструвала сприятливу діагностичну ефективність у пацієнтів...

Дослідження оцінило діагностичну ефективність наборів д...

 • Реферати

Для дослідження діагностичних характеристик трьох тестових наборів для вияв...

  Ключевые выводы

Набори для швидкого тестування на IgM / IgG при важкому гострому респіраторному коронавірусному синдромі 2-го типу (SARS-CoV-2) показали хороші показники та рекомендуються для діагностики коронавіру...

Оцінка перебігу та лікування гострого тяжкого виразково...

 • Реферати

Було проведено дослідження порушень традиційної доказової терапії гострого...

  Ключевые выводы

Пандемія нової коронавірусної інфекції внесла зміни у практику колоректальних хірургів та гастроентерологів щодо лікування гострого тяжкого виразкового коліту. Однак зміни базувалися на порівнянних...

Реконвалесцентна плазма для лікування тяжкого COVID-19: апдейт з...

 • Думки Експертів

Недостатність затверджених лікарських засобів для лікування коронавірусної...

Огляд даних щодо неврологічних ускладнень COVID-19

 • Думки Експертів

Пандемія коронавірусної інфекції триває, в зв'язку з чим зростає число вип...