Електроміостимуляція всього тіла суттєво полегшує симптоми у пацієнтів з неспецифічним хронічним болем в спині

 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 •  

  6 хвилин читати

  • 0
 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 

6 хвилин читати

Nov 16,2020
 • 0

  ЩО НОВОГО?

Тренування з використанням електростимуляції всіх основних груп м’язів тіла (ЕМС-ВТ) лише протягом 20 хвилин на тиждень може бути ефективним і заощаджувати багато часу пацієнтам з неспецифічним хронічним болем у спині (НХБС). 

За результатами проспективного клінічного дослідження ЕМС-ВТ виявилася принаймні так само ефективною, як мультимодальна терапія, що часто згадується як «золотий» стандарт лікування НХБС. Фізичні вправи мають бути одним із основних компонентів терапії НХБС, що зазначено в більшості настанов. ЕМС-ВТ – це безпечна і ощадлива щодо затрат часу техніка тренувань, яка може бути корисною для пацієнтів з НХБС.

В дослідженні порівнювали два терапевтичні підходи. Пацієнти основної групи (n=85) отримували по 20 хвилин тренувань з використанням ЕМС-ВТ щотижня. В групі активного контролю (n=43) застосовували мультимодальну терапію. Ще 34 особи без болю в спині склали групу пасивного контролю. Середній вік учасників становив 58,6 року (від 18 до 86 років).

В усіх групах ефекти терапії оцінювали за допомогою числової рейтингової шкали, індексу непрацездатності Освестрі (ODI), шкали оцінювання функції хребта Північноамериканського товариства вертебрології (NASS), короткої форми опитувальника стану здоров’я SF-36, а також кількісно оцінювали функцію м’язів і постуральної стійкості. В групі ЕМС контрольними точками часу були 6, 12 та 24 тижнів. В групі активного контролю – 4 тижні.

В результаті втручання динаміка оцінок болю за числовою рейтинговою шкалою (від 1 до 10) демонструвала статистично значуще покращення, з найбільш виразним ефектом в групі ЕМС (рис. 1).Рис. 1. Динаміка оцінок за числовою рейтинговою шкалою болю демонструє максимальне покращення в групі ЕМС-ВТ.

У пацієнтів, яким проводили ЕМС, індекс Освестрі знизився в середньому на 19,7 балів (рис. 2).Рис.
2. Динаміка індексу Освестрі з максимальним покращенням в групі ЕМС-ВТ.

Суттєве покращення спостерігалося також за даними NASS та більшості розділів опитувальника SF 36. Лише функція м'язів дещо покращилася в групі мультимодальної терапії.


Джерело : PloS One
Посилання на джерело : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32822361/
Оригінальна назва статті : The effects of whole-body electromyostimulation (WB-EMS) in comparison to a multimodal treatment concept in patients with non-specific chronic back pain-A prospective clinical intervention study
Автори : Karl Lorenz Konrad et al.
Джерело

PloS One

Посилання на джерело
Оригінальна назва статті

The effects of whole-body electromyostimulation (WB-EMS) in comparison to a multimodal treatment concept in patients with non-specific chronic back pain-A prospective clinical intervention study

Автори

Karl Lorenz Konrad et al.