Мікробіота кишечника впливає на тяжкість перебігу COVID-19 та імунну відповідь

 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 •  

  3 хвилин читати

  • 1
 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 

3 хвилин читати

Feb 19,2021
 • 1

  ЩО НОВОГО?

Стан мікробіоти кишечника відображає порушення імунної відповіді і ступінь тяжкості захворювання пацієнтів з коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Дослідники встановили зв'язок між рівнями запальних цитокінів і маркерів, та складом мікробіоти кишечника у пацієнтів з COVID-19. Тобто кишкова мікрофлора впливає на ступінь тяжкості коронавирусной інфекції шляхом модуляції імунної відповіді хазяїна.

Для оцінки зв'язку між складом мікробіоти кишечника і ступенем тяжкості захворювання пацієнтів з COVID-19 виконали двухцентрове когортне дослідження. У ньому також оцінили можливості корекції складу мікробіоти після перенесеного важкого гострого респіраторного синдрому коронавірусу другого типу (SARS-CoV-2).

Результати аналізів стулу, крові отримали у 100 пацієнтів з лабораторно підтвердженою інфекцією SARS-CoV-2, також оцінили історію хвороби. Протягом періоду до 30 днів після елімінації вірусу проводили серійний відбір зразків калу у 27 з 100 учасників. Склад мікробіоти кишечника оцінювали методом дрібного секвенування сумарної ДНК, екстрагованої із зразків калу. Концентрації маркерів крові і запальних цитокінів оцінювали в зразках плазми крові.

Склад мікробіоти кишечника значно відрізнявся у пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які як отримували, та і не отримували фармакотерапію, і неінфікованих пацієнтів. В ході дослідження було встановлено, що різні коменсальні мікроорганізми з добре вивченою імуномодулюючою здатністю зі складу мікробіоти кишечника, такі як Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium rectale і інші види біфідобактерій, були недостатньо представлені у учасників дослідження. Їх недостатність виявлялася в зразках, зібраних протягом 30 днів після одужання.

Більш того, дана зміна складу мікробіоти відрізнялася при різних ступенях тяжкості захворювання. Недостатність була пов’язана з більш високими концентраціями різних запальних цитокінів і маркерів крові, таких як гама-глутамілтрансфераза, С-реактивний білок, аспартатамінотрансфераза та лактатдегідрогеназа.

Таким чином, стан мікробіоти кишечника може значно впливати на важкість перебігу коронавірусної інфекції і силу імунної відповіді на інфекцію SARS-CoV-2. Дисбактеріоз кишечника зберігається після одужання та / або елімінації вірусу і може сприяти розвитку стійких симптомів. Це підкреслює важливість з'ясування ролі кишкових мікроорганізмів в процесах, пов'язаних з розвитком коронавірусної інфекції і запалення.


Джерело : Gut microbiota
Посилання на джерело : https://gut.bmj.com/content/early/2021/01/04/gutjnl-2020-323020
Оригінальна назва статті : Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19
Автори : Yun Kit Yeoh та співавт.
Джерело

Gut microbiota

Посилання на джерело
Оригінальна назва статті

Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19

Автори

Yun Kit Yeoh та співавт.