Мультидисциплінарна команда проти стандартної курації гастроентеролога: вплив на результати лікування функціональних розладів ШКТ

 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 •  

  4 хвилин читати

  • 0
 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 

4 хвилин читати

Dec 16,2020
 • 0

  ЩО НОВОГО?

Нове дослідження виявило суттєву перевагу мультидисциплінарного підхода до лікування функціональних розладів шлунково-кишкового тракту (ШКТ) в порівнянні зі стандартною допомогою гастроентеролога. Перевага стосувалася якості життя, покращення симптомів, психологічного стану, вартості лікування та результатів терапії окремих функціональних розладів. 

Відкрите рандомізоване контрольоване дослідження на базі одного клінічного центру (Multidisciplinary Treatment for Functional Gut Disorders [MANTRA]) було проведене з метою порівняння двох підходів до лікування – мультидисциплінарного та стандартного. В дослідженні взяли участь пацієнти в віці 18-80 років, яким вперше встановлювали діагноз функціонального розладу ШКТ за римськими критеріями IV. Учасників рандомізували в співвідношенні 1:2 в дві групи – для отримання допомоги лише гастроентеролога або мультидисциплінарної групи фахівців, до якої входили дієтолог, гастроентеролог, психіатр, фахівець з поведінкової терапії та біологічного зворотного зв’язку, гіпнотерапевт з досвідом роботи з розладами ШКТ. Стратифікацію при рандомізації проводили за розладами згідно римських критеріїв IV та в залежності від того, звідки направляли пацієнта – з колоректальної чи гастроентерологічної клініки. Під час виписки або через 9 місяців після першого візиту оцінювали клінічні наслідки лікування.

Оцінку «5» (значно краще) або «4» (трохи краще) за 5-бальною шкалою Лікерта визначали як первинну кінцеву точку покращення симптомів. В модифікований аналіз за наміром застосувати втручання (ITT) включали всіх пацієнтів, які здійснили принаймні один візит до клініки або досягнули головної кінцевої точки ефективності.

Всього в дослідження включили 188 пацієнтів з імовірним функціональним розладом ШКТ. Пацієнтів рандомізували в групу стандартної допомоги (n=65) та мультидисциплінарної допомоги (n=123). Дані 144 пацієнтів включили в модифікований аналіз ІТТ (46 з групи стандартної допомоги та 98 з групи мультидисциплінарної допомоги). 62% пацієнтів (61/98) з групи мультидисциплінарної допомоги відвідували призначених їм суміжних фахівців. Глобальне покращення симптомів та полегшення симптомів за останні 7 днів відмічалося у значно більшої частини пацієнтів з групи мультидисциплінарної допомоги порівняно з групою стандартної терапії, що відображено в таблиці:


Пацієнти з групи мультидисциплінарної допомоги порівняно з групою стандартної терапії частіше повідомляли про полегшення на 50% і більше всіх шлунково-кишкових симптомів за індексом GSSI (Gastrointestinal Symptom Severity Index).

З числа пацієнтів, які мали синдром подразненої кишки, в групі мультидисциплінарної допомоги частіше повідомляли про зменшення тягаря симптомів на 50 балів і більше за шкалою IBS-SSS (Irritable bowel syndrome-Severity Scoring System). З числа пацієнтів, які страждали на функціональну диспепсію, в групі мультидисциплінарної допомоги частіше повідомляли про зменшення на 50% і більше за індексом NPI (Nepean Dyspepsia Index).


Порівняно з групою мультидисциплінарної допомоги медіана оцінок якості життя за візуальною аналоговою шкалою Euro-Qol 5D-5L (EQ-5D-5L) була суттєво нижчою в групі стандартної терапії. На момент виписки оцінки за короткою формою опитувальника SF-36 не відрізнялися між групами. Після терапії медіана оцінок за госпітальною шкалою тривоги та депресії (HADS), медіана оцінок за шкалою соматичних симптомів (Somatic Symptom Scale-8) та витрати коштів на один успішний випадок лікування були вищими в групі стандартної терапії порівняно з групою мультидисциплінарної допомоги. Таким чином, при функціональних розладах ШКТ мультидисциплінарний підхід перевершує за ефективністю стандартну допомогу лише від гастроентеролога.


Джерело : The Lancet Gastroenterology & Hepatology
Посилання на джерело : https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30215-6/fulltext
Оригінальна назва статті : Standard gastroenterologist versus multidisciplinary treatment for functional gastrointestinal disorders (MANTRA): an open-label, single-centre, randomised controlled trial
Автори : Chamara Basnayake et al.
Джерело

The Lancet Gastroenterology & Hepatology

Посилання на джерело
Оригінальна назва статті

Standard gastroenterologist versus multidisciplinary treatment for functional gastrointestinal disorders (MANTRA): an open-label, single-centre, randomised controlled trial

Автори

Chamara Basnayake et al.