Використання упадацітінібу при ревматоїдному артриті покращує результати, за оцінкою пацієнта

 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 •  

  3 хвилин читати

  • 0
 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 

3 хвилин читати

Jan 21,2021
 • 0

  ЩО НОВОГО?

Дослідили, що монотерапія упадацітінібом є прийнятним варіантом лікування пацієнтів з ревматоїдним артритом, що ефективно поліпшує результати за оцінкою пацієнта.

Пацієнти з активною формою ревматоїдного артриту, які раніше не отримували метотрексат або недостатньо відповіли на терапію метотрексатом, при монотерапії упадацітінібом (в дозі 15 або 30 мг) протягом 12/14 тижнів, відчували зниження інтенсивності болю, підвищення якості життя, пов'язаного зі здоров'ям (ЯЖПЗ), зменшення ранкової скутості, кращий результат за опитувальником зниження продуктивності праці і активності (WPAI) і поліпшення показників функціонування суглоба, в порівнянні з монотерапією метотрексатом.

Проведене дослідження було спрямоване на вивчення впливу монотерапії упадацітінібом (селективним інгібітором янус-кінази 1-го типу), в порівнянні з терапією метотрексатом, на результати, що оцінені пацієнтом, при активній формі ревматоїдного артриту середнього і важкого ступеня, які до цього не отримували метотрексат (n = 945), або мали недостатній рівень відповіді на терапію метотрексатом (n = 648).

Результати, що були повідомлені пацієнтами в ході досліджень SELECT-EARLY і SELECT-MONOTHERAPY, оцінювали через 2 і 12/14 тижнів. У дослідження включили пацієнтів старше 18 років, у яких симптоми ревматоїдного артриту спостерігалися протягом шести тижнів (дослідження SELECT-EARLY - пацієнти, які раніше не отримували метотрексат), або з діагностованим ревматоїдним артритом (дослідження SELECT-MONOTHERAPY - пацієнти з недостатньою відповіддю на терапію метотрексатом). Пацієнти отримували монотерапію упадацітінібом (15 або 30 мг) або метотрексатом.

Пацієнти оцінили наступні результати: а) загальну оцінку активності захворювання пацієнтом (PtGA); б) тривалість / ступінь тяжкості ранкової скутості; в) оцінка стану здоров'я - індексу інвалідизації (HAQ-DI); г) інтенсивність болю за візуально-аналоговою шкалою; д) оцінка якості життя, пов'язаного зі здоров'ям (ЯЖПЗ), з 36 пунктів і опитувальника зниження продуктивності праці і активності (WPAI, дослідження SELECT-EARLY); ж) показники за шкалою функціональної оцінки терапії хронічного захворювання - підшкалами стомлюваності (FACIT, дослідження SELECT-EARLY).

Дослідники оцінювали середні зміни методом найменших квадрантів і частку пацієнтів з поліпшенням (за оцінкою «мінімальні клінічно важливі відмінності», (MCID), і середні значення. У пацієнтів, які раніше не отримували метотрексат, і у пацієнтів з недостатньою відповіддю на нього, монотерапія упадацітінібом (15 мг або 30 мг) в порівнянні з терапією метотрексатом приводила до більш виражених змін середнього значення (за методом найменших квадрантів), в порівнянні з вихідним рівнем, на 12-му / 14 -му тижні, за опитувальником HAQ-DI, шкали PtGA, ступеня інтенсивності болю, оцінкою за шкалою FACIT (дослідження SELECT-EARLY), показником КЖСЗ, оцінкою за опитувальником WPAI (дослідження SELECT-EARLY), а також тривалості / ступеня тяжкості ранкової скутості.

В обох рандомізованих контрольованих дослідженнях вищенаведені зміни на 12-й / 14-му тижні були клінічно значущими при застосуванні обох доз упадацітініба, в порівнянні з метотрексатом. На 2-му тижні відзначали виражені покращання. У порівнянні з пацієнтами, які отримували монотерапію метотрексатом, пацієнти, які отримували упадацітініб (та раніше не отримували метотрексат або мали недостатню відповідь на нього), відзначали рівні або кращі мінімальні клінічно важливі відмінності (MCID), та середні показники.

Таким чином, монотерапія упадацітінібом при ревматоїдному артриті покращує результати лікування за оцінкою пацієнта. Монотерапія упадацітінібом є ефективним варіантом терапії другої лінії для пацієнтів з ревматоїдним артритом та з недостатньою відповіддю на лікування метотрексатом.


Джерело : Rheumatology
Посилання на джерело : https://academic.oup.com/rheumatology/advance-article/doi/10.1093/rheumatology/keaa770/6031466
Оригінальна назва статті : Upadacitinib monotherapy improves patient-reported outcomes in rheumatoid arthritis: results from SELECT-EARLY and SELECT-MONOTHERAPY
Автори : Vibeke Strand та співавт.
Джерело

Rheumatology

Посилання на джерело
Оригінальна назва статті

Upadacitinib monotherapy improves patient-reported outcomes in rheumatoid arthritis: results from SELECT-EARLY and SELECT-MONOTHERAPY

Автори

Vibeke Strand та співавт.