Як показано у дослідженні, зміна терапії упадацитинібом, на адалімумаб, є безпечно-ефективною

 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 •  

  5 хвилин читати

  • 0
 •  

  НОВИНИ

 • НОВИНИ МЕДИЦИНИ
 

5 хвилин читати

Dec 17,2020
 • 0

  ЩО НОВОГО?

Пацієнти з ревматоїдним артритом (РА), що «переключені» з упадацитинібу на адалімумаб, або навпаки, виграють за відповіддю після такої «терапії спасіння».

Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні «Annals of the Rheumatic Diseases», показано, що негайне «переключення» з терапії упадацитинібом, на адалімумаб, або навпаки, є безпечно-ефективним у лікуванні пацієнтів з РА, що не відповіли, або недостатньо відповіли, на первинне біологічне лікування.

Для того, щоб оцінити безпечність та ефективність переключення з терапії упадацитинібом, інгібітором
TNF (tumor necrosis factor inhibitor), на адалімумаб (інгібітор Янус-кінази), або навпаки, провели дослідження SELECT-COMPARE. В нього включили пацієнтів із РА, що не відповіли, або недостатньо клінічно відповіли, на попередню лінію терапії.

Учасників дослідження рандомізували, або на введення упадацитинібу у дозі 15 мг раз на день (n=651), або плацебо (n=651), або 40 мг адалімумабу кожний інший тиждень (n=327). Використовували оцінку досягнення мети лікування (treat-to-target strategy), з засліпленням клінічного наслідку поперед 26 тижня. Включали пацієнтів, які не отримали не менше ніж 20% покращення набряку та нагріву у суглобі (тобто не-відповідачів на терапію), та тих, хто на 26-й тиждень мав значення Індексу клінічної активності хвороби (Clinical Disease Activity Index, CDAI): CDAI >10 (тобто неповних відповідачів на терапію), без періоду «вимивання».

Загалом, 39 % (252/651) та 49 % (159/327) пацієнтів початково рандомізували на терапію упадацитинібом або адалімумабом. Вони були переключені на відповідну «терапію спасіння». В обох групах після будь-якого «переключення» були відзначені значні покращення у перебігу хвороби, через 3 та через 6 місяців після зміни терапії. Покращення відзначали як у не-відповідачів, так і у неповних відповідачів на попередню терапію.

В обох підгрупах, як не-відповідачів, так і у неповних відповідачів на попередню терапію.

було більше пацієнтів, що досягли терапевтичної мети з урахуванням низької активності хвороби та ремісії після «засліпленого переключення». Через 6 місяців після «переключення», відсоток як не-відповідачів, так і у неповних відповідачів на попередню терапію, що досягли цільового значення індексу CDAI (тобто низької активності хвороби та ремісії), переключених між упадацитинібом та адалімумабом, наведений нижче у графіках:


ADA, Adalimumab; LDA, низька активність хвороби; UPA, Upadacitinib; CDAI, Clinical Disease Activity Index

Близько 5% переключених на «терапію спасіння» пацієнтів зазначили погіршання перебігу хвороби через 6 місяців після «переключення». Виникнення побічних явищ було схожим в обох групах.

Таким чином, знахідки дослідження вказують на можливість застосування підходу досягнення мети лікування (treat-to-target approach), у пацієнтів, які не відповіли, або недостатньо відповіли, на початкову терапію, з використанням терапії іншого механізму дії, та підтверджують можливість досягнення кращих результатів. Стосовно безпеки застосування, не було виявлено нових обмежень прямого переключення між препаратами з різними механізмами дії, без періоду «вимивання».


Джерело : The Annals of the Rheumatic Diseases
Посилання на джерело : https://ard.bmj.com/content/early/2020/11/04/annrheumdis-2020-218412.long
Оригінальна назва статті : Switching between Janus kinase inhibitor upadacitinib and adalimumab following insufficient response: efficacy and safety in patients with rheumatoid arthritis
Автори : Roy M Fleischmann et al.
Джерело

The Annals of the Rheumatic Diseases

Посилання на джерело
Оригінальна назва статті

Switching between Janus kinase inhibitor upadacitinib and adalimumab following insufficient response: efficacy and safety in patients with rheumatoid arthritis

Автори

Roy M Fleischmann et al.