Наука в області медицини

Оцінка ризику зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 при зас...

 • Реферати

Вибір безпечної хворобо-модифікувальної терапії (ХМТ) під час пандемії COVI...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Пацієнти з розсіяним склерозом (РС) або оптикомієлітом зі спектральним розладом (ОМСР), які отримують терапію ритуксимабом, схильні до вищого ризику інфікування коронавірусом COVID-19 і, отже,...

Терапія омепразолом дозволяє поліпшити контроль астми у дітей з а...

 • Реферати

Метою даного проспективного дослідження була оцінка ефективності терапії ГЕ...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У дітей з астмою спостерігається підвищена поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Було встановлено, що застосування омепразолу дозволяє поліпшити контроль астми.

Встановлено, що консервативне лікування захворювань пародонту доз...

 • Реферати

Мета цього дослідження полягала в оцінці впливу NSPT на активність ревматої...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Консервативне лікування захворювань пародонту (NSPT) дозволяє ефективно поліпшити клінічний статус пацієнтів з ревматоїдним артритом і пародонтитом. Крім того, дана терапія призводить до зниже...

Меполізумаб ефективний для зниження виразності симптомів у пацієн...

 • Реферати

Метою цього проспективного обсерваційного дослідження в умовах клінічної пр...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів з тяжкою еозинофільною астмою і супутніми хронічними риносинуситом і назальним поліпозом терапія меполізумабом дозволяє знизити виразність симптомів з боку носа і навколоносових па...

Ефективність застосування пробіотиків як допоміжного засобу при т...

 • Реферати

Мета дослідження полягала в оцінці безпеки та ефективності синбіотичної тер...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Згідно з результатами даного рандомізованого контрольованого дослідження, застосування суміші пробіотиків і пребіотиків в якості ад'ювантної терапії ефективно для поліпшення якості життя паціє...

Систематичний огляд і мета-аналіз даних про ефективність застосув...

 • Реферати

Для оцінки ефективності застосування галканезумаба (гуманізоване моноклонал...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Було встановлено, що для зменшення нападів епізодичного кластерного головного болю у дорослих пацієнтів застосування галканезумаба як профілактичної терапії більш ефективно в порівнянні з заст...

Втручання із застосуванням технології віртуальної реальності забе...

 • Реферати

Мета цього рандомізованого контрольованого дослідження полягала у вивченні...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Застосування технології віртуальної реальності в якості методу відволікання уваги при проведенні втручання у вагітних ефективно знижує інтенсивність гострого болю.

Використання ПЕТ / КТ з фторидом натрію F-18 для оцінки активност...

 • Реферати

Дане проспективне діагностичне дослідження присвячене вивченню клінічної еф...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів з діагностованим ревматоїдним артритом (РА) і синовіїтом зазначалося більш інтенсивне поглинання фториду натрію F-18 (NaF) суглобами в порівнянні з суглобами без синовіїту. Таким чи...

Короткострокові наслідки пневмонії, викликаної інфекцією SARS-CoV...

 • Реферати

Мета дослідження полягала в оцінці короткострокових наслідків пневмонії, ви...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Згідно з результатами проспективного поздовжнього дослідження, короткострокові клінічні наслідки пневмонії, викликаної COVID, проявляються у вигляді симптомів, що зберігаються, і порушення диф...

Актуальність високочастотного ультразвукового дослідження для сво...

 • Реферати

Мета дослідження полягала у вивченні актуальності застосування ВЧУ для своє...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Застосування високочастотного ультразвуку (ВЧУ) може бути ефективним для поліпшення клінічних результатів і своєчасної діагностики діабетичної периферичної нейропатії (ДПН).

Інфекції, викликані H. pylori, можуть підвищувати ризик дегенерат...

 • Реферати

В ході даного перехресного дослідження проводили вимірювання товщини хряща...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Інфекція Helicobacter pylori (H. pylori) може сприяти витонченню хряща стегнової кістки, тим самим збільшуючи ризик дегенеративних змін хрящової тканини.

Оцінка ефективності застосування аутологічної плазми, збагаченої...

 • Реферати

Остеоартроз СНЩС - це прогресуюче захворювання щелепного суглоба з виражени...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів з остеоартрозом скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) ін'єкція аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами (ПЗТ), ефективно знижує інтенсивність больового синдрому завдяки поліп...

Показники виживаності і відновлення нирок у пацієнтів з COVID-19...

 • Реферати

Мета цього обсерваційного дослідження полягала у вивченні характеристик і к...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Використання тривалої замісної ниркової терапії (ТЗНТ) у пацієнтів з COVID-19 і гострим пошкодженням нирок (ГПП) призводить до смертельного результату протягом 90 днів у 45,1% пацієнтів. Прибли...

Профілактичне застосування транексамової кислоти при крововтраті...

 • Реферати

Метою даного багатоцентрового подвійного сліпого рандомізованого контрольов...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Профілактичне застосування транексамової кислоти в комбінації з утеротонічними препаратами у жінок, які перенесли кесарів розтин, призвело до статистично значимого зниження частоти випадків над...

Тривале вживання метформіну може привести до розвитку діабетичної...

 • Реферати

Метою цього проспективного обсерваційного дослідження методом випадок-контр...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Тривала терапія цукрового діабету 2-го типу високими дозами метформіну пов'язана зі зниженням рівня кобаламіну в плазмі крові і розвитком важкої діабетичної периферичної нейропатії.

Прогностичні фактори ефективності застосування баклофену при хрон...

 • Реферати

Метою дослідження було визначити прогностичні фактори терапевтичної відпові...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Це проспективне клінічне дослідження провели задля виявлення клінічних прогностичних факторів ефективності застосування баклофену в лікуванні рефлюкс-індукованого хронічного кашлю (РІХК). Згідн...

Оцінка потенціалу дексаметазону забезпечувати ефективне полегшенн...

 • Реферати

Дане дослідження мало на меті оцінити вплив передопераційного внутрішньовен...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Передопераційне застосування дексаметазону дозволяє зняти набряк і знизити інтенсивність болю протягом першого тижня після хірургічного втручання на пародонті.

Порівняння ефективності ін'єкцій двох анестезуючих препаратів для...

 • Реферати

Мета дослідження полягала в оцінці відмінностей ефектів ін'єкцій двох анест...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Встановлено, що ін'єкції лідокаїну в тригерні точки та ін'єкції фізіологічного розчину в міжфасціальний простір здатні знижувати інтенсивність міофасціального больового синдрому у верхньому тра...

Застосування біологічного препарату другої лінії після припинення...

 • Реферати

Мета цього дослідження полягала в оцінці ефективності застосування бХМПРП д...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Результати цього дослідження свідчать про помірну ефективність терапії біологічними хворобо-модифікувальними протиревматичними препаратами (бХМПРП) другої лінії після припинення терапії бХМПРП...

Порівняння ефективності ропівакаїна в поєднанні з адреналіном і т...

 • Реферати

Мета дослідження полягала в оцінці безпеки та ефективності ропівакаїна в по...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

В ході проспективного дослідження встановлено, що застосування ропівакаїна в поєднанні з адреналіном у вагітних жінок підвищує безпеку блокади квадратного м'яза попереку заднім доступом та спри...


Наука в області медицини

Оцінка ефективності вакцини NVX-CoV2373 проти варіанту B.1.351 CO...

 • Клінічні Дослідження

Спалах COVID-19, що був викликаний коронавірусом важкого гострого респірато...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Вакцина NVX-CoV2373 ефективно попереджає розвиток коронавірусної інфекції (COVID-19), викликаної варіантом B.1.351а, легкого та середнього ступеня тяжкості.

Порівняння ефективності застосування дулоксетину та нортриптиліну...

 • Клінічні Дослідження

Цукровий діабет характеризується хронічним гіперглікемічним станом.

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Дулоксетин і нортриптилін ефективні і безпечні при застосуванні в лікуванні діабетичного нейропатичного болю.

Порівняльна ефективність застосування левобупівакаіна у вигляді м...

 • Клінічні Дослідження

Лапароскопічна холецистектомія є однією з найбільш поширених операцій, що в...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Торакальна паравертебральна блокада з доданням дексмедетомідина до левобупівакаіну, забезпечила статистично значуще зниження загального споживання аналгетиків пацієнтами в перші 48 годин після...

Дослідження з порівняння збагаченої тромбоцитами плазми крові, зб...

 • Клінічні Дослідження

Остеоартроз колінного суглоба - це прогресуюче дегенеративне захворювання с...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Результати дослідження у пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба показали, що ін'єкції озону забезпечують досягнення швидкого ефекту і кращих короткострокових результатів при оцінці через...

Оценка безопасности, переносимости и иммуногенности вакцины проти...

 • Клінічні Дослідження

Вспышка коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома‑2 (SARS-CoV-2...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Установлено, что вакцина против коронавирусной инфекции КоронаВак безопасна и хорошо переносится людьми пожилого возраста. Согласно результатам исследований III фазы по определению защитного де...

Індексна оцінка патологічних змін язика як симптомів гастроезофаг...

 • Клінічні Дослідження

ГЕРХ - це розлад системи травлення, широко поширений в усіх вікових групах....

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Кількість слини і нальоту на язику в ділянці, пов'язаній з селезінкою і шлунком, відносять до числа потенційних індикаторів ризику і тяжкості ГЕРХ, які можна використовувати для її неінвазивно...

Оцінка діагностичної ефективності КТ грудної клітки для виявлення...

 • Клінічні Дослідження

Комп'ютерна томографія грудної клітки (КТ) може бути корисна при визначенні...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Комп'ютерна томографія грудної клітки з використанням Класифікаційної системи збору, обробки та обліку даних про COVID-19 (CO-RADS) продемонструвала сприятливу діагностичну ефективність у паці...

Дослідження безпеки, переносимості та імуногенності вакцини BBIBP...

 • Клінічні Дослідження

Згідно з даними інформаційного центру Всесвітньої організації охорони здоро...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

BBIBP-CorV - інактивована кандидатна вакцина для профілактики коронавірусної інфекції (виробляється на основі цільних віріонів, які були виділені з мазків, взятих зі слизової оболонки ротоглотк...

Дослідження рівня фолатів у плазмі крові під дією [6S]-5-МТГФ у ж...

 • Клінічні Дослідження

Результати багатьох досліджень свідчать про те, що вживання фолієвої кислот...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У дослідженні було продемонстровано, що незалежно від генотипу, вміст фолатів у плазмі крові досягає набагато більшого пікового значення й за більш короткий час, якщо учасники дослідження прийм...

Рандомізоване клінічне дослідження ефективності трансдермального...

 • Клінічні Дослідження

Біль після ендодонтичного лікування в стоматології представляє значну пробл...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Було виявлено, що трансдермальний пластир з диклофенаком є таким же ефективним, як і пероральний диклофенак, але більш безпечним, ніж пероральний диклофенак для лікування постендодонтичного бол...

Систематичний огляд та мета-аналіз

 • Клінічні Дослідження

Раніше вважали, що ризик виникнення серцево-судинних захворювань (ССЗ) у хв...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Пацієнти з ревматоїдним артритом (РА), які отримували метотрексат, мали менший ризик розвитку діабету 2 типу порівняно з пацієнтами з РА, які не отримували метотрексат

Фактори, що впливають на вибір біологічної терапії першої та друг...

 • Клінічні Дослідження

Незважаючи на широкий спектр бБПРП, терапія першої та другої лінії при РА з...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

За підсумками цього дослідження дійшли висновку, що на практиці основними факторами, що впливають на вибір біологічного препарату (зокрема, абатацепту або тоцилізумабу), є вік, ризик розвитку інф...

Рівень прокальцитоніну в сироватці крові як потенційний маркер дл...

 • Клінічні Дослідження

Напад гострої подагри — це запальний синдром, при якому в суглобах накопичу...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Встановлено, що рівень прокальцитоніну (ПКТ) в сироватці крові суттєво нижчий при нападі гострої подагри, аніж при бактеріальній інфекції.

Ефективність тофацитинібу при ревматоїдному артриті залежно від д...

 • Клінічні Дослідження

Тофацитиніб — це інгібітор янус-кіназ для прийому всередину, що застосовуєт...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Результати дослідження підтверджують вищу клінічну та рентгенографічну ефективність лікування тофацитинібом у комбінації з метотрексатом (МТ), порівняно з плацебо в комбінації з метотрексатом, пр...

Довгострокова безпека застосування адалімумабу: розвиток інфекцій...

 • Клінічні Дослідження

Терапія інгібіторами ФНП завжди викликала занепокоєння у зв'язку з підвищен...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Дослідження підтверджує та доповнює наявні дані про безпеку адалімумабу. Під час дослідження не було виявлено додаткових ризиків, що пов'язані з відхиленням лабораторних показників, реактивацією...

Панорамні рентгенограми та кількісна ультразвукова сонометрія про...

 • Клінічні Дослідження

Панорамну рентгенографію зазвичай застосовують серед пацієнтів більш старшо...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Мандибулярний кортикальний індекс можна використовувати як інструмент скринінгу для виявлення остеопорозу. Кількісна ультразвукова сонометрія фаланги третього пальця — це ефективний метод оцінки...

Ретроспективне когортне дослідження подагри та порушень слуху в л...

 • Клінічні Дослідження

Результати цього дослідження, тобто збільшену на 32–44 % ймовірність втрати...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Згідно з результатами цього дослідження, подагра пов'язана з підвищеним ризиком порушень слуху в літніх людей.

Перехресне дослідження взаємозв'язку між розвитком порушення сну...

 • Клінічні Дослідження

Пацієнти із хронічною люмбалгією можуть страждати від порушень сну. Для нор...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів із хронічною люмбалгією виявлена статистично значуще вища частота розвитку порушення сну, що свідчить про наявність значущого взаємозв'язку між цими явищами.


Наука в області медицини

Багатоцентрове клінічне дослідження ефективності й безпеки німесу...

 • Систематичні Огляди

У дослідженні взяли участь 940 пацієнтів віком від 15 до 77 років.

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Німесулід значуще знижує інтенсивність симптомів запальних захворювань ЛОР-органів і при цьому добре переноситься

Особливості застосування НПЗП у стоматологічній практиці

 • Систематичні Огляди

НПЗП є другою групою лікарських засобів (після антибіотиків), що найчастіше...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Можна відзначити, що схеми застосування НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати), що застосовуються стоматологами різних країн, загалом відповідають таким в інших напрямках медицини.

Переваги блокаторів H1-рецепторів із низьким об’ємом розподілу

 • Систематичні Огляди

Антигістамінні препарати (АГП), за деяким винятком, швидко й повністю абсо...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Обчислення конформаційного, електронного та ліпофільного потенціалу показало, що цетиризин у формі цвітер-іона демонструє часткову інтрамолекулярну нейтралізацію заряду в конформації, знижуючи...

Порівняння ефективності цетиризину, левоцетиризину и плацебо при...

 • Систематичні Огляди

Поширеність алергійного риніту зростає в усьому світі, зокрема його часто...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Пероральний прийом левоцетиризину двічі на день може бути альтернативним способом ефективного контролю симптомів цілорічного алергійного риніту у дітей віком від 6 до 12 років. Серйозних побічн...

Консенсус з антигістамінних препаратів нового покоління (CONGA):...

 • Систематичні Огляди

Н1-антигістамінні препарати (АГП) володіють високою ефективністю в боротьб...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Важливим нововведенням є використання терапевтичного індексу АГП, що виражається співвідношенням «користь-ризик», замість сили активності (визначається в доклінічних дослідженнях) і ефективност...

Клінічне застосування цетиризину в лікуванні алергічного риніту

 • Систематичні Огляди

Алергічний риніт (АР) є поширеним хронічним розладом назального дихання з...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Цетиризин є досить ефективним, швидкодіючим препаратом, який добре переноситься і поліпшує якість життя. Його можна використовувати при лікуванні дітей, підлітків і дорослих пацієнтів, які стражд...

Порівняння кетаміну з пропофолом та тіопенталу натрію з фентаніло...

 • Систематичні Огляди

В рандомізованому дослідженні з подвійним засліпленням порівнювали два реж...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Автори дійшли висновку, що обидва режими седації були ефективними, хоча кетамін з пропофолом краще сприймався пацієнтами і лікарями.

Операція з міні-доступу за Wiltse проти черезшкірної гвинтової тр...

 • Систематичні Огляди

В цьому рандомізованому контрольованому дослідженні порівнювали ефективніст...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Автори дійшли висновку, що обидва методи фіксації – MPS з доступу за Wiltse та черезшкірна фіксація є безпечними і ефективними в лікуванні тораколюмбарних вибухових переломів.

Сучасні підходи до лікування болю в спині та захворювань суглобів

 • Систематичні Огляди

Біль у спині — це нагальна медична проблема, оскільки він значно впливає на...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

За даними низки країн Європи хронічним болем у спині страждають 24 %, болем у поперековій області — 18 %, а болем у шиї — 8 % населення.

Особливості застосування НПЗП у стоматологічній практиці

 • Систематичні Огляди

За результатами аналізу 145 публікацій у базах даних Scopus, PubMed та Medl...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Можна відзначити, що схеми застосування НПЗП стоматологами різних країн, загалом відповідають таким в інших напрямках медицини.

Внутрішньосуглобове введення кеторолаку як альтернатива ін'єкцій...

 • Систематичні Огляди

Остеоартрит колінного суглоба (ОАК) — це поширене інвалідизуюче захворюванн...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Вартість ін'єкції тріамцинолону склала 12,28 долара, кеторолаку — 2,01 долара. У 2013, 2014 та 2015 роках було виконано 220, 602 та 405 ін'єкцій пацієнтам з ОАК, тобто економія могла би скласти 2...

Біль у нижній частині спини: особливості ведення пацієнтів

 • Систематичні Огляди

Для ефективного надання медичної допомоги пацієнтам із болем в нижній части...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Алгоритми дій лікаря при веденні пацієнтів із БНЧС представлено нижче.

Застосування нейростимуляції спинного мозку для купірування болю:...

 • Систематичні Огляди

Метод нейростимуляції добре зарекомендував себе при лікуванні хронічних реф...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

На підставі доказів високого рівня вірогідності застосування стимуляції спинного мозку (ССМ) може бути рекомендовано при лікуванні комплексного регіонарного больового синдрому (КРБС) та хронічног...

Всебічний огляд розповсюдженості та факторів ризику розвитку хрон...

 • Систематичні Огляди

Фіброміалгія — це розповсюджене захворювання, що характеризується розповсюд...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Встановлено наявність чіткого зв'язку між фіброміалгією та порушеннями сну, головним болем та іншими видами болю, депресією та обумовленою захворюваннями поведінкою. Такий зв'язок вказує на існув...

Систематичний огляд і метааналіз досліджень з оцінки ефективності...

 • Систематичні Огляди

Остеоартроз (ОА) кульшового суглоба — це одна з найпоширеніших форм захворю...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Встановлено безпеку, ефективність та добру переносимість внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів при купіруванні болю в пацієнтів з остеоартрозом кульшового суглоба.


Наука в області медицини

Поперечний стресовий перелом проксимального відділу надколінка

 • Клінічні Випадки

Хлопчик 10 років поступив до клініки зі скаргою на біль у коліні від помірн...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Стресові переломи є одним із найбільш поширених видів спортивних травм.

Клінічний випадок. Фіксація стресового перелому передньої частини...

 • Клінічні Випадки

Елітний африканський футболіст 23 років отримав стресовий перелом у середні...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Біль у ногах є поширеним патологічним станом у спортсменів, який може виникнути внаслідок защемлення нерва, підколінної артерії, стресового перелому, тромбозу глибоких вен, хронічного компартмент...

Застосування фенітоїну для лікування осмофобії в пацієнтки з мігр...

 • Клінічні Випадки

До клініки головного болю поступила жінка 38 років із головними болями прот...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Існує значний взаємозв'язок між запахами та первинними головними болями, особливо при мігрені з аурою або без аури, та головним болем напруги.

Фебуксостат та посилений діаліз у лікуванні важкої вузликової под...

 • Клінічні Випадки

Цей клінічний випадок спостерігався в чоловіка 75 років європеоїдної раси з...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Стандартом лікування подагри протягом багатьох десятиліть є алопуринол та колхіцин, проте ці лікарські препарати мають суттєві побічні ефекти і часто погано переносяться пацієнтами з подагрою.

Ефективність постурального контролю за допомогою спеціального про...

 • Клінічні Випадки

Жінка 60-ти років поступила до клініки з переломами двох хребців (L1 і L4)...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Переломи хребта сприяють посиленню грудного кіфозу та згладжуванню поперекового лордозу, що пов'язано з підвищеним навантаженням на спину та слабкістю м'язів-розгиначів спини.

Асиметрична втрата кісткової тканини в пацієнтки з поліомієлітом:...

 • Клінічні Випадки

Жінку 49 років було направлено до лікарні за результатами двохенергетичної...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

За наявними даними, поліомієлітом вражений понад один мільйон людей у світі. Це захворювання було найбільш розповсюдженою причиною інвалідності дітей у 1950–60-ті роки. В осіб, які раніше хворіли...

Випадок нейрогенного кашлю, пов'язаного з подразненням рецепторів...

 • Клінічні Випадки

Пацієнт (вік 60 років), звернувся до лікарні зі скаргами на непродуктивний...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Випадок одужання після проведення мікроваскулярної декомпресії блукаючого нерва пацієнту віком 60 років із діагностованою однобічною судинною компресією корінця блукаючого нерва в стовбурі головн...

Випадок лікування пацієнта, який отримує традиційні базисні проти...

 • Клінічні Випадки

61-річна жінка поступила до лікарні зі скаргами на біль у м'язах та жар про...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У 61-річної жінки з РА була діагностована пневмонія, спричинена COVID-19. Після лікування лопінавіром/ритонавіром вона одужала та виписалася з лікарні.


Наука в області медицини

Нейропатичний біль: які фактори підвищеного ризику?

 • Е-Постери

Нейропатичний біль характеризується пекучим та пульсуючим болем у нервовій...