Оцінка ризику зараження коронавірусною інфекцією COVID-19 при зас...

 • Реферати

Вибір безпечної хворобо-модифікувальної терапії (ХМТ) під час пандемії COVI...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Пацієнти з розсіяним склерозом (РС) або оптикомієлітом зі спектральним розладом (ОМСР), які отримують терапію ритуксимабом, схильні до вищого ризику інфікування коронавірусом COVID-19 і, отже,...

Терапія омепразолом дозволяє поліпшити контроль астми у дітей з а...

 • Реферати

Метою даного проспективного дослідження була оцінка ефективності терапії ГЕ...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У дітей з астмою спостерігається підвищена поширеність гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ). Було встановлено, що застосування омепразолу дозволяє поліпшити контроль астми.

Встановлено, що консервативне лікування захворювань пародонту доз...

 • Реферати

Мета цього дослідження полягала в оцінці впливу NSPT на активність ревматої...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Консервативне лікування захворювань пародонту (NSPT) дозволяє ефективно поліпшити клінічний статус пацієнтів з ревматоїдним артритом і пародонтитом. Крім того, дана терапія призводить до зниже...

Меполізумаб ефективний для зниження виразності симптомів у пацієн...

 • Реферати

Метою цього проспективного обсерваційного дослідження в умовах клінічної пр...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів з тяжкою еозинофільною астмою і супутніми хронічними риносинуситом і назальним поліпозом терапія меполізумабом дозволяє знизити виразність симптомів з боку носа і навколоносових па...

Ефективність застосування пробіотиків як допоміжного засобу при т...

 • Реферати

Мета дослідження полягала в оцінці безпеки та ефективності синбіотичної тер...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Згідно з результатами даного рандомізованого контрольованого дослідження, застосування суміші пробіотиків і пребіотиків в якості ад'ювантної терапії ефективно для поліпшення якості життя паціє...

Систематичний огляд і мета-аналіз даних про ефективність застосув...

 • Реферати

Для оцінки ефективності застосування галканезумаба (гуманізоване моноклонал...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Було встановлено, що для зменшення нападів епізодичного кластерного головного болю у дорослих пацієнтів застосування галканезумаба як профілактичної терапії більш ефективно в порівнянні з заст...

Втручання із застосуванням технології віртуальної реальності забе...

 • Реферати

Мета цього рандомізованого контрольованого дослідження полягала у вивченні...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Застосування технології віртуальної реальності в якості методу відволікання уваги при проведенні втручання у вагітних ефективно знижує інтенсивність гострого болю.

Використання ПЕТ / КТ з фторидом натрію F-18 для оцінки активност...

 • Реферати

Дане проспективне діагностичне дослідження присвячене вивченню клінічної еф...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів з діагностованим ревматоїдним артритом (РА) і синовіїтом зазначалося більш інтенсивне поглинання фториду натрію F-18 (NaF) суглобами в порівнянні з суглобами без синовіїту. Таким чи...

Короткострокові наслідки пневмонії, викликаної інфекцією SARS-CoV...

 • Реферати

Мета дослідження полягала в оцінці короткострокових наслідків пневмонії, ви...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Згідно з результатами проспективного поздовжнього дослідження, короткострокові клінічні наслідки пневмонії, викликаної COVID, проявляються у вигляді симптомів, що зберігаються, і порушення диф...

Актуальність високочастотного ультразвукового дослідження для сво...

 • Реферати

Мета дослідження полягала у вивченні актуальності застосування ВЧУ для своє...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Застосування високочастотного ультразвуку (ВЧУ) може бути ефективним для поліпшення клінічних результатів і своєчасної діагностики діабетичної периферичної нейропатії (ДПН).

Інфекції, викликані H. pylori, можуть підвищувати ризик дегенерат...

 • Реферати

В ході даного перехресного дослідження проводили вимірювання товщини хряща...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Інфекція Helicobacter pylori (H. pylori) може сприяти витонченню хряща стегнової кістки, тим самим збільшуючи ризик дегенеративних змін хрящової тканини.

Оцінка ефективності застосування аутологічної плазми, збагаченої...

 • Реферати

Остеоартроз СНЩС - це прогресуюче захворювання щелепного суглоба з виражени...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів з остеоартрозом скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС) ін'єкція аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами (ПЗТ), ефективно знижує інтенсивність больового синдрому завдяки поліп...

Показники виживаності і відновлення нирок у пацієнтів з COVID-19...

 • Реферати

Мета цього обсерваційного дослідження полягала у вивченні характеристик і к...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Використання тривалої замісної ниркової терапії (ТЗНТ) у пацієнтів з COVID-19 і гострим пошкодженням нирок (ГПП) призводить до смертельного результату протягом 90 днів у 45,1% пацієнтів. Прибли...

Профілактичне застосування транексамової кислоти при крововтраті...

 • Реферати

Метою даного багатоцентрового подвійного сліпого рандомізованого контрольов...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Профілактичне застосування транексамової кислоти в комбінації з утеротонічними препаратами у жінок, які перенесли кесарів розтин, призвело до статистично значимого зниження частоти випадків над...

Тривале вживання метформіну може привести до розвитку діабетичної...

 • Реферати

Метою цього проспективного обсерваційного дослідження методом випадок-контр...

 КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Тривала терапія цукрового діабету 2-го типу високими дозами метформіну пов'язана зі зниженням рівня кобаламіну в плазмі крові і розвитком важкої діабетичної периферичної нейропатії.