Дослідження соматосенсорних та психологічних фенотипів, асоційованих з нейропатичним болем у пацієнтів з синдромом зап’ястного каналу

 •  

  НАУКА

 • Реферати
 •  

  4 хвилин читатати

 • Dec 24,2020
  • 0
 •  

  НАУКА

 • Реферати
 

4 хвилин читати

Dec 24,2020
 • 0

  КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

В новому дослідженні показано, що нейропатичний біль досить часто супроводжує синдром зап’ястного каналу. У пацієнтів з нейропатичним болем, пропорційно його тяжкості наростають функціональний дефіцит і виразність симптомів, а також соматосенсорна дисфункція.


АНОТАЦІЯ

ВВЕДЕННЯ

В крос-секційному когортному дослідженні вивчали порушення соматосенсорної функції та емоційного стану у пацієнтів з синдромом зап’ястного каналу в залежності від присутності та виразності нейропатичного болю.  


МЕТОДИ

108 пацієнтів с тунельним синдромом розподілили на когорти наявності або відсутності нейропатичного болю за критеріями опитувальника DN4. Когорту з нейропатичним болем додатково розділили на групи в залежності від його виразності за візуальною аналоговою шкалою: легкий, помірний та тяжкий. 32 здорові особи склали контрольну групу.

Всі учасники проходили клінічний огляд, електродіагностичне тестування (ЕДТ), біопсію шкіри та кількісне вимірювання чутливості для оцінки структурної цілісності інтраепідермальних та дермальних нервових волокон. Учасники також заповнювали опитувальники для оцінювання функціонального дефіциту, виразності симптомів, розповсюдження болю, емоційного благополуччя та якості сну. 


РЕЗУЛЬТАТИ

Загальна поширеність нейропатичного болю серед пацієнтів з синдромом зап’ястного каналу склала 80%, з яких у 63% біль був м’яким. Функціональна неспроможність, симптоми, а також соматосенсорна дисфункція були більш виразними у пацієнтів з нейропатичним болем, пропорційно до зростання його тяжкості. Між досліджуваними групами пацієнтів не відзначалося різниці результатів EDT та біопсій. Більш виразний нейропатичний біль супроводжувався більш виразними порушеннями сну та емоційного стану. Цікаво, що екстериторіальне поширення симптомів було більш властивим пацієнтам з помірним/тяжким нейропатичним болем, що вказує на появу центральних механізмів.    


ВИСНОВКИ

Нейропатичний біль має високу поширеність серед пацієнтів з синдромом зап’ястного каналу, його тяжкість пов’язана з порушеннями емоційного стану та рівнем соматосенсорної дисфункції. 


Джерело : Pain
Посилання на джерело : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33044393/
Оригінальна назва : Somatosensory and psychological phenotypes associated with neuropathic pain in entrapment neuropathy
Автори : Luis Matesanz et al.
Джерело

Pain

Посилання джерела
Оригінальна назва

Somatosensory and psychological phenotypes associated with neuropathic pain in entrapment neuropathy

Автори

Luis Matesanz et al.