Оцінка ефективності та безпеки застосування мезенхімальних стовбурових клітин в лікуванні остеоартрозу колінного суглоба

 •  

  НАУКА

 • Реферати
 •  

  3 хвилин читатати

 • Feb 06,2021
  • 0
 •  

  НАУКА

 • Реферати
 

3 хвилин читати

Feb 06,2021
 • 0

  КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Внутрішньосуглобові ін'єкції мезенхімальних стовбурових клітин безпечні, ефективні і сприяють короткостроковому полегшенню болю і поліпшенню рухової функції у пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба.


АНОТАЦІЯ

ВВЕДЕННЯ

Метою цього метааналізу і систематичного огляду була оцінка ефективності та безпеки застосування мезенхімальних стовбурових клітин в лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба.


МЕТОДИ

Пошук літератури виконували в таких базах даних, як Кокранівська бібліотека, PubMed і EMBASE. Оцінку ризику систематичної помилки виконували з використанням опитувальника Кокрановської співпраці для оцінки ризику систематичних помилок. Для визначення систематичної помилки, пов'язаної з переважним опублікуванням позитивних результатів дослідження, використовували воронкоподібні діаграми і тести Еггера. Зниження інтенсивності болю і поліпшення функції у пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба оцінювали за допомогою індексу вираженості остеоартрозу Університетів Західного Онтаріо і МакМастер (WOMAC) і за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ) на вихідному рівні та під час наступних візитів.

Оцінку результатів магнітно-резонансної томографії (МРТ) проводили з використанням модифікованої шкали МРТ-оцінки всього органу (WORMS), а також оцінювали обсяг суглобового хряща. Крім того, в рамках аналізу безпеки визначили число небажаних явищ, які розвинулися у пацієнтів групи втручання і у пацієнтів контрольної групи. 


РЕЗУЛЬТАТИ

У метааналіз включили результати 10 рандомізованих контрольованих досліджень, в яких брали участь близько 335 пацієнтів.

За підсумками об'єднаної оцінки, у пацієнтів, які отримували ін'єкції мезенхімальних стовбурових клітин, показники за шкалою ВАШ були статистично значимо нижчими, ніж у пацієнтів контрольних груп. Також спостерігалися значні поліпшення за загальними показниками, показниками болю, ступеня скутості і функціонування за шкалою WOMAC.

Слід зазначити, що основним джерелом неоднорідності були два дослідження, дизайн яких не передбачав застосування подвійного сліпого методу. Статистично значущих відмінностей в оцінках за шкалою WORMS щодо ступеня відновлення хряща виявлено не було. Однак у пацієнтів групи мезенхімальних стовбурових клітин спостерігалося значне збільшення обсягу суглобового хряща. Крім того, частота розвитку небажаних явищ була вищою в групі мезенхімальних стовбурових клітин в порівнянні з контрольною групою.


ВИСНОВКИ

Мезенхімальні стовбурові клітини можуть ефективно застосовуватися в лікування остеоартрозу колінного суглоба, оскільки вони попереджають руйнування суглобного хряща і чинять захисну дію на хрящ.


Джерело : Medicine
Посилання на джерело : https://journals.lww.com/md-journal/Fulltext/2020/12040/Efficacy_and_safety_of_intra_articular_injection.50.aspx
Оригінальна назва : Efficacy and safety of intra-articular injection of mesenchymal stem cells in the treatment of knee osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis
Автори : Wei Ma і співав.
Джерело

Medicine

Посилання джерела
Оригінальна назва

Efficacy and safety of intra-articular injection of mesenchymal stem cells in the treatment of knee osteoarthritis. A systematic review and meta-analysis

Автори

Wei Ma і співав.