Оцінка ефективності застосування стимуляції спинного мозку при лікуванні болю нейропатичного походження в попереково-крижовій ділянці

 •  

  НАУКА

 • Реферати
 •  

  4 хвилин читатати

 • Feb 06,2021
  • 0
 •  

  НАУКА

 • Реферати
 

4 хвилин читати

Feb 06,2021
 • 0

  КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

У пацієнтів з нейропатичним болем в спині, що не підлягає хірургічному втручанню, стимуляція спинного мозку з частотою імпульсів 10 кГц сприяла зниженню інтенсивності болю в ногах і спині, поліпшенню якості життя (ЯЖ), зменшенню виразності інвалідизуючих наслідків болю, а також скороченню прийому лікарських препаратів.


АНОТАЦІЯ

ВВЕДЕННЯ

Метою відкритого проспективного дослідження (Maiden Back Study) було вивчення застосування стимуляції спинного мозку у пацієнтів з відповідними характеристиками центральної сенсибілізації, такими як гіпералгезія і алодинія.


МЕТОДИ

У дослідження включили 21 пацієнта з болем у спині і гіпералгезією або алодинією, яким раніше не проводили хірургічного втручання на хребті. Пацієнтам виконували стимуляцію спинного мозку (епідуральна електростимуляція з тривалістю імпульсу 30 мкс і частотою 10 кГц) з наступною повною імплантацією. Візити для подальшого спостереження проводили через 6 і 12 місяців після стимуляції спинного мозку.

Зміни, що відбулися через 6 і 12 місяців після стимуляції спинного мозку, оцінювали з використанням дисперсійного аналізу ANOVA і критеріїв Фрідмана. Для порівняння відповідей на лікування через 12 місяців після стимуляції спинного мозку використовували t-критерій для незалежних вибірок і U-критерій Манна-Уїтні.


РЕЗУЛЬТАТИ

Через 6 і 12 місяців після електростимуляції спинного мозку імпульсами з частотою 10 кГц у пацієнтів відзначалося статистично значуще поліпшення якості життя (ЯЖ), зниження інтенсивності болю в ногах і спині, полегшення інвалідизуючих наслідків, пов'язаних з болем, і зниження споживання анальгетиків в морфіновому еквіваленті, в порівнянні з вихідним рівнем. Підвищення частоти застосування амітриптиліна, опіатів, габапентина або прегабаліна не було виявлено ні в одного з учасників.

Через 12 місяців після початку лікування у 52% пацієнтів відзначали зниження інтенсивності болю в спині на ≥50%, 44% досягли ремісії (0-3 см за візуальною аналоговою шкалою (ВАШ)), у 40% показники індексу інвалідизації Освестрі (ODI) склали від 0 до 40 балів, у 60% спостерігалося зниження індексу ODI на 10 балів.

Пацієнти з поліпшенням показників індексу ODI ≥10 балів, як правило, відчували больовий синдром протягом більш тривалого часу, у них також відзначали більш виразне полегшення болю в спині і ногах і поліпшення ЯЖ, в порівнянні з тими пацієнтами, у яких поліпшення ODI становило < 10 балів.


ВИСНОВКИ

Результати дослідження свідчать, що стимуляція спинного мозку у пацієнтів з нейропатичним болем в спині - це новий перспективний метод полегшення болю.


Джерело : Neuromodulation
Посилання на джерело : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ner.13345
Оригінальна назва : One-Year Results of Prospective Research Study Using 10 kHz Spinal Cord Stimulation in Persistent Nonoperated Low Back Pain of Neuropathic Origin: Maiden Back Study
Автори : Ganesan Baranidharan і співав.
Джерело

Neuromodulation

Посилання джерела
Оригінальна назва

One-Year Results of Prospective Research Study Using 10 kHz Spinal Cord Stimulation in Persistent Nonoperated Low Back Pain of Neuropathic Origin: Maiden Back Study

Автори

Ganesan Baranidharan і співав.