Порівняння комбінованої терапії ревматоїдного артриту ігуратімодом і метотрексатом з монотерапією метотрексатом

 •  

  НАУКА

 • Реферати
 •  

  4 хвилин читатати

 • Feb 19,2021
  • 1
 •  

  НАУКА

 • Реферати
 

4 хвилин читати

Feb 19,2021
 • 1

  КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Комбінована терапія ігуратімодом і метотрексатом - безпечний, ефективний і економічний варіант терапії пацієнтів з недостатньою відповіддю на монотерапію метотрексатом або для пацієнтів, які не можуть дозволити собі дорогі біопрепарати з непідтвердженою ефективністю.


АНОТАЦІЯ

ВВЕДЕННЯ

Для оцінки безпеки та ефективності комбінованої терапії пацієнтів з ревматоїдним артритом ігуратімодом і метотрексатом у порівнянні з монотерапією метотрексатом, провели метааналіз і систематичний огляд.


МЕТОДИ

В базах даних, як PubMed, Chinese Biomedical Literature, Embase, Кокрейнівська бібліотека, China National Knowledge Infrastructure і WanFang Data, відшукали оригінальні рандомізовані контрольовані дослідження (РКД) оцінки застосування комбінації ігуратімода і метотрексату при ревматоїдному артриті.

Пошук продовжили на веб-сайтах з реєстрами клінічних досліджень. Оцінку методологічної достовірності включених досліджень проводили за допомогою семибальної шкали Джадада і інструменту Кокрейновської співпраці. Статистичний аналіз виконали за допомогою програми Review Manager (RevMan) 5.3. За допомогою програмного забезпечення Stata версії 14 провели аналіз методом метарегрессіі і оцінку систематичної помилки, пов'язаної з переважною публікацією позитивних результатів досліджень.


РЕЗУЛЬТАТИ

До даного аналізу включили сім РКД за участю 665 пацієнтів (група застосування активного препарату, n = 368, група «плацебо», n = 297). Оцінка за критеріями Американської колегії ревматологів (ACR) була вищою в когорті застосування комбінації ігуратімода і метотрексату, у порівнянні з когортою монотерапії метотрексатом. Загальний відносний ризик для ACR20 (поліпшення на 20% відповідно до критеріїв ACR), ACR50 і ACR70 показаний в наступній таблиці:


При цьому не відзначали статистично значимих відмінностей щодо небажаних явищ (1,06 [95% ДІ, 0,92-1,23]).


ВИСНОВКИ

Таким чином, у порівнянні з монотерапією метотрексатом, комбінація ігуратімода і метотрексату позитивно впливає на ефективність і безпеку терапії пацієнтів з ревматоїдним артритом.


Джерело : Journal of Rheumatology
Посилання на джерело : https://link.springer.com/article/10.1007/s00393-020-00944-7
Оригінальна назва : Efficacy and safety of iguratimod combined with methotrexate vs. methotrexate alone in rheumatoid arthritis
Автори : L.J. Chen та співавт.
Джерело

Journal of Rheumatology

Посилання джерела
Оригінальна назва

Efficacy and safety of iguratimod combined with methotrexate vs. methotrexate alone in rheumatoid arthritis

Автори

L.J. Chen та співавт.