Порівняння кетаміну з пропофолом та тіопенталу натрію з фентанілом для передпроцедурної седації

 •  

  НАУКА

 • Систематичні Огляди
 •  

  6 хвилин читатати

 • Nov 16,2020
  • 1
 •  

  НАУКА

 • Систематичні Огляди
 

6 хвилин читати

Nov 16,2020
 • 1

  КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Автори дійшли висновку, що обидва режими седації були ефективними, хоча кетамін з пропофолом краще сприймався пацієнтами і лікарями.


В рандомізованому дослідженні з подвійним засліпленням порівнювали два режими передпроцедурної седації в умовах  відділення невідкладної допомоги. Тіопентал натрію має виразний міорелаксуючий ефект і дуже коротку седативну дію, що було покладено авторами в основу гіпотези про його переваги над пропофолом. Обидва порівнювані режими - кетамін з пропофолом (КР) та тіопентал натрію з фентанілом (TFвиявилися ефективними та не призводили до значущих ускладнень. Проте натрію тіопентал забезпечував бажаний рівень післяседаційної аналгезії, зменшував ажитацію та чинив дуже короткочасний седативний ефект.

Пацієнтів розподіляли в групу КР (N=47) або TF (N=49) для досягнення необхідного рівня седації. Порівнювали респіраторні та гемодинамічні ускладнення, вплив на ажитацію, задоволеність пацієнтів і лікарів, час появи післяпроцедурного болю, частоту нудоти та блювання.

В результаті оцінки задоволеності пацієнтів і лікарів були подібними в групах TF та KP, хоча режим KP сприймався краще. Транзиторна гіпоксія виникла у 2,1% та у 8,1% пацієнтів в групах КР та TF відповідно, що потребувало проведення маніпуляцій з дихальними шляхами в 4,2 і 8,1% випадків відповідно, без потреби в ендотрахеальній інтубації або подальшої госпіталізації. Детально результати наведені в таблиці:

 

Натрію тіопентал + фентаніл (N=49)

Кетамін + пропофол (N=47)

Статистична значущість, p

Задоволеність пацієнтів

6,91±1,93

8,34±1,25

0,000

Задоволеність лікарів

7,55±1,54

8,65±1,00

0,000

Побічні ефекти, N (%)

Гіпоксія, що потребувала звільнення дихальних шляхів

4 (8,16)

2 (4,25)

0,678

Гіпоксія, що потребувала механічної маскової вентиляції

0

(4,25)

0,237


Автори дійшли висновку, що обидва режими седації були ефективними, хоча 
кетамін з пропофолом краще сприймався пацієнтами і лікарями. Відмінностей за частотою респіраторних та гемодинамічних побічних ефектів не було. Підтверджено, що TF є потужною і ефективною комбінацією з низьким рівнем побічних ефектів для процедурної седації. 

 


Джерело : Emergency Medicine Journal: EMJ
Посилання на джерело : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32859731/
Оригінальна назва статті : Comparison of the efficacy of ketamine- propofol versus sodium thiopental-fentanyl in sedation: a randomised clinical trial
Автори : Maryam Bahreini et al.
Источник

Emergency Medicine Journal: EMJ

Ссылка источника
Оригинальное название

Comparison of the efficacy of ketamine- propofol versus sodium thiopental-fentanyl in sedation: a randomised clinical trial

Автори

Maryam Bahreini et al.