Систематичний огляд і метааналіз досліджень з оцінки ефективності внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів для лікування остеоартрозу кульшового суглоба

 •  

  НАУКА

 • Систематичні Огляди
 •  

  7 хвилин читатати

 • Apr 25,2020
  • 1
 •  

  НАУКА

 • Систематичні Огляди
 

7 хвилин читати

Apr 25,2020
 • 1

  КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

Встановлено безпеку, ефективність та добру переносимість внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів при купіруванні болю в пацієнтів з остеоартрозом кульшового суглоба.


АНОТАЦІЯ

ВВЕДЕННЯ

Остеоартроз (ОА) кульшового суглоба це одна з найпоширеніших форм захворювання суглобів, що супроводжується больовим синдромом та функціональними порушеннями в пацієнтів. Це захворювання пов'язане з суттєвими структурними змінами в суглобі, які можуть мати значний вплив на повсякденну активність та якість життя пацієнта. Для купірування болю та відновлення функцій суглоба в пацієнтів з ОА кульшового суглоба використовують найрізноманітніші методи лікування, включаючи хірургічні та нехірургічні втручання. Пацієнтам, яким проводять хірургічне втручання з тотальним ендопротезуванням кульшових суглобів, у подальшому може знадобитися ревізійна операція. Сьогодні завдяки застосуванню нехірургічних методів купірування болю до проведення хірургічного втручання можна уникнути ревізії суглоба.

Внутрішньосуглобові ін'єкції стероїдів також можна розглядати як потенційний метод купірування болю в пацієнтів з ОА. Проте рекомендоване застосування внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів у пацієнтів з ОА кульшового суглоба все ще викликає запитання через недостатню кількість досліджень з оцінки довгострокової ефективності таких ін'єкцій. У попередньому систематичному огляді було встановлено ефективність внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів у пацієнтів з ОА кульшового суглоба, але в огляд було включено всього 5 досліджень за участю 346 пацієнтів і коротким періодом спостереження, у зв'язку з чим зроблено висновок про необхідність проведення оцінки ефективності цього методу в довгостроковій перспективі.

Обґрунтування дослідження:

У наявних літературних джерелах були відсутні конкретні дані про довгострокову ефективність внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів у пацієнтів з ОА кульшового суглоба та опис впливу на клінічні наслідки таких факторів, як ін'єкційна доза, ступінь тяжкості ОА, та інших прогностичних факторів. Все це стало причиною для проведення цього систематичного огляду.

Мета:

Оцінити ефективність, безпеку та переносимість внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів при ОА кульшового суглоба та проаналізувати вплив тривалості дії та інших чинників на ефективність внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів.


МЕТОДИ

Пошук літератури

Систематичний пошук проводився з використанням онлайн-баз даних, таких як Medline, EMBASE та Web of Science. Пошук статей здійснювали за період з моменту їхнього створення до травня 2019 р. за ключовими словами: «остеоартроз кульшового суглоба» Й «внутрішньосуглобова ін'єкція стероїдів» І «стероїди» АБО «метилпреднізолон» АБО «тріамцинолон» АБО «бетаметазон». Пошук включав усі неконтрольовані клінічні дослідження, рандомізовані клінічні дослідження (РКД), когортні дослідження, дослідження випадок-контроль та посилання в оглядових статтях на інші доступні дослідження, щоб уникнути можливих пропусків.

Критерії включення та виключення

Критерії включення: цей систематичний огляд включав дослідження, у яких брали участь:

 • пацієнти з больовим синдромом, пов'язаним з ОА кульшового суглоба, діагностованого з використанням критеріїв Американської колегії ревматології (ACR) або за результатами радіологічних досліджень;
 • групи активного втручання, у яких пацієнтам проводили внутрішньосуглобові ін'єкції кортикостероїдів;
 • групи внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів та групи плацебо в РКД або групи внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів у різних режимах у неконтрольованих дослідженнях;
 • пацієнти, які повідомили про суттєве зниження інтенсивності болю.

Критерії виключення: дослідження на тваринах, протоколи або огляди та дослідження, що не містять корисної інформації.

Відбір досліджень:

Два дослідники (LXY та LJF) незалежно один від одного проводили скринінг назв та анотацій і видаляли повтори та дослідження, що не відповідають критеріям включення. Два інші дослідники (ZSQ та LXY) проводили аналіз кожного потенційно відповідного дослідження, вивчаючи повнотекстову версію статей і оцінюючи їхню відповідність кваліфікаційним критеріям. У разі розбіжностей у думках рішення ухвалювали на підставі результатів обговорення.

Оцінка якості:

Якість включених досліджень оцінювали за шкалою рівнів доказовості, розробленою Оксфордським центром доказової медицини (Oxford Centre for Evidence-Based Medicine) у 2011 р., а загальну якість доказів визначали на підставі системи розробки, оцінки й експертизи ступеня обґрунтованості клінічних рекомендацій (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation, GRADE).

Вилучення даних та аналіз:

Загальні демографічні дані, зокрема вік та стать пацієнтів, дизайн дослідження, розмір вибірки групи активного втручання та контрольної групи, відбирали відповідно до стандартної форми. Для кінцевих точок відбирали дані показників на початковому рівні, у тимчасових точках короткострокового (1–2 тижні, 3–4 тижні) та довгострокового (8–12 тижнів) спостереження.

Показник ефективності був перетворений на стандартизовану різниця середніх та об'єднаний для зазначених вище часових інтервалів. Лісовидну діаграму, на якій зображено графіки метааналізу, будували з використанням програмного забезпечення Review Manager (RevMan 5.3). Оцінку гетерогенності РКД, включених до огляду, проводили з використанням критерію хі-квадрат. Відношення узгодженості доказів у включених дослідженнях розраховували за формулою неузгодженості доказів I2. У разі значення I2 понад 50 % комбінування різноманітних результатів дослідження здійснювали з використанням моделі випадкових ефектів. Аналіз чутливості та регресійний метааналіз не проводили.

Кінцеві точки дослідження:

 • Основна кінцева точка дослідження включала оцінку інтенсивності болю після терапії внутрішньосуглобовими ін'єкціями кортикостероїдів.
 • Додаткові кінцеві точки включали оцінку дії факторів впливу, таких як ін'єкційна доза, ступінь тяжкості ОА та інших прогностичних факторів на оцінку інтенсивності болю й частоту розвитку небажаних явищ, пов'язаних із застосуванням внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів.

РЕЗУЛЬТАТИРезультати

Характеристики досліджень: із 12 досліджень, включених до огляду, 5 були РКД, 7 — неконтрольовані дослідження.

Якість досліджень: п'ять РКД мали II рівень якості, а серед семи неконтрольованих досліджень три когортних дослідження мали III рівень якості, три дослідження серії випадків — IV рівень якості, одне обсерваційне дослідження — II рівень якості.


Вплив медичної інтервенції на кінцеву точку:

 • Було відзначено статистично значуще зниження інтенсивності болю в кульшовому суглобі, яке тривало протягом 12 тижнів після внутрішньосуглобової ін'єкції кортикостероїдів.
 • Не виявлено статистично значущого впливу ступеня тяжкості ОА, встановленого за результатами рентгенографії, ступеня тяжкості синовіту, дози кортикостероїдів та ін'єкційної дози або об'єму на клінічний результат внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів.
 • Випадки розвитку серйозних небажаних явищ не спостерігали. Встановлено, що внутрішньосуглобові ін'єкції кортикостероїдів є безпечними та добре переносяться переважною кількістю пацієнтів з ОА кульшових суглобів

ВИСНОВКИ

Клінічні дані, представлені в цьому огляді, свідчать про значну ефективність внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів щодо негайного та відстроченого зниження інтенсивності болю на строк до 12 тижнів. В огляді розглянуто довший період спостереження (12 тижнів), який не був висвітлений у попередніх дослідженнях. Крім того, було проаналізовано потенційну дію факторів впливу на ефективність внутрішньосуглобових ін'єкцій стероїдів, відомості про яку практично відсутні в попередніх систематичних оглядах. Під час аналізу безпеки та переносимості виявлено лише декілька випадків розвитку побічних ефектів у пацієнтів. У більшості випадків внутрішньосуглобові ін'єкції кортикостероїдів під контролем флюороскопії або УЗД добре переносилися пацієнтами.

Згідно з керівництвом Міжнародного товариства вивчення остеоартриту (OARSI), застосування внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів рекомендовано пацієнтам із помірним та сильним болем, місцевим запаленням і пацієнтам із відсутністю задовільної відповіді на знеболювальні та протизапальні препарати для перорального застосування. У більшості пацієнтів перед застосуванням внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів треба оцінювати ступінь тяжкості ОА та наявність відповіді на препарати для прийому всередину.


  ОБМЕЖЕННЯ :

 • До огляду включено велику кількість досліджень низької якості, IV рівня доказовості.
 • Недостатня кількість даних пацієнтів із відділень первинної медичної допомоги включених досліджень може призвести до систематичної похибки відбору.

  КЛІНІЧНІ ВИСНОВКИ :

Застосування внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів у пацієнтів з ОА кульшового суглоба забезпечує зниження інтенсивності болю в суглобі на термін до 12 тижнів. Існує гостра необхідність у проведенні РКД за участю достатньої кількості пацієнтів, щоб отримати дані про ефективність протягом більш тривалого періоду спостереження та оцінити роль внутрішньосуглобових ін'єкцій кортикостероїдів при ОА кульшового суглоба.


Джерело : BioMed Research International
Посилання на джерело : https://www.hindawi.com/journals/bmri/2020/6320154/
Оригінальна назва статті : Intra-Articular Steroid Injection for Patients with Hip Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis
Автори : Hui-Ming Zhong і співавт.
Источник

BioMed Research International

Ссылка источника
Оригинальное название

Intra-Articular Steroid Injection for Patients with Hip Osteoarthritis: A Systematic Review and Meta-Analysis

Автори

Hui-Ming Zhong і співавт.